Godt besøkt PETRO 2015

Marianne Bremnes, Ordfører Harstad kommune, åpner PETRO 2015 med sang. (Foto: Rune Baastad)

Godt besøk og svært mange interessante foredrag, er oppsummeringen etter årets Petro 2015 i Harstad.

– Petro 2015 ble en meget bra konferanse. Vi er jo inne i en tid hvor mange næringskonferanser må avlyses grunnet liten deltakelse, men Petro 2015 i Harstad samlet godt over 180 deltakere fra hele landet, forteller leder av NPF Harstad, Bendiks Arnesen.

–  Vi hadde mange meget dyktige foredragsholdere, blant andre både olje- og energiministeren og fiskeriministeren. Statsråd Lien snakket om dagens situasjon og framtida for næringen. Statsråd Aspaker tok i sitt innlegg for seg mulighetene for god sameksistens mellom de næringene som er brukere av havområdene. Dette med sameksistens og samarbeid er jo et tema som også opptar andre næringer, forteller Arnesen.

NRK-profil blant foredragsholderne

Det var også knyttet stor interesse til foredraget fra tidligere NRK profil Hans-Wilhelm Steinfeldt.

– Han snakket om energileveranser til Europa i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Vi hadde også spennende foredrag av direktør i Norsk Olje og Gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør i Akvaplan Niva og flere andre, sier Arnesen.

Det nye av året var en egen ungdomsseksjon som ga en rå og usminket gjennomgang av de unges tanker om miljø, sameksistens og ringvirkninger.

– 11 godt forberedte unge mennesker ga konferansen klare meldinger om veien videre. Viktigheten av å lytte til de unge og deres kompetanse ble sterkt vektlagt, sier Arnesen.

Kilde: NPF