Millionfisken får midler til utvikling

Millionfisken 2015. Foto: Facebook/millionfisken
Millionfisken-arrangementet i Salangen får nå støtte fra Troms fylkeskommune på 391.000 kroner til videreutvikling av arrangementet. I 2016 vil Millionfisken i Salangen markere 10 års jubileum.

Det er fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk (Ap) som har innvilget et tilskudd på kr 391.000 til Salangen kommune til videreutvikling av festivalen Millionfisken.

– Fiskefestivalen er svært viktig for kommunen, og den bidrar til økt turisme og handel, engasjement i sentrumsutvikling og deltakelse fra lokalbefolkninga, sier Ørnebakk.

10-årsjubileum i 2016

Fiskefestivalen Millionfisken feirer 10-årsjubileum i 2016. I tillegg til at stadig flere fiskere deltar i konkurransene, har festivalen utvikla seg til å bli et stort og omfattende arrangement som også omfatter kulturaktiviteter. Den har ført med seg både stedsutvikling og utvidelser i reiselivet, og den er viktig for de mange frivillige som deltar.

Kilde: Tromsfylke.no