Her satses det hardest på landbruk i hele landet

Anne Guro Dahle fra Kvæfjord som én av få unge – satser på landbruk. Foto: NRK

Kvæfjord er landbrukskommunen med størst vekst i landet, og det er ungdommen som satser. Generasjonsskiftet merkes med flere nybygde driftsbygninger.

Anne Guro Dahle (34) har bestemt seg for å overta gården hun har vokst opp på, og har store planer for fremtiden.

– Der nede ser dere gården slik den er i dag, men i løpet av året skal vi komme i gang med nytt bygg, forklarer hun. Drømmen min er få til noe og drive noe selv. Jeg satser på melkeproduksjon som i dag, men vil doble antall dyr, det vil gi meg en fulltidsstilling, fortsetter Dahle.

Bruker 15 millioner kroner

– Alt ligger veldig godt til rette her. Vi kan drive effektivt og forholdsvis lettvint, det betyr at vi kan produsere en grei mengde med kjøtt og melk, sier den uredde bonden

Anne Guro Dahle fra Kvæfjord som én av få unge – satser på landbruk. Foto: NRK

Anne Guro Dahle fra Kvæfjord som én av få unge – satser på landbruk. Foto: NRK

Wold satser på tre nye driftsbygninger, der ett skal huse 65 melkekyr. I den andre blir det for en stor mengde storfe for slakt, i tillegg har den unge bonden en årskvote på 3000 gris.

Grunnen til at ungdommen tør å satse har sammenheng med en aktiv landbrukspolitikk i Kvæfjord kommune, samtidig som at de unge inspirerer hverandre.

– At politikerne har vilje skaper helt klart en trygghet. Og når vi er flere betyr det at vi får et faglig miljø vi kan benytte oss av – det er jo tidligere skolekamerater det er snakk om, sier Anne Guro Dahle.

Rolf Ingar Eggum, jordbruksrådgiver i Kvæfjord, forteller at nesten all dyrket mark i kommunen nå er i bruk.

– Derfor satser vi stort på nydyrking. De to siste årene er det omsøkt nydyrking for 100 dekar i kommunen. Det som er av aktivitet på denne siden i Troms, er i hovedsak Sør-Troms, og i 2014 var vi vel eneste kommune som hadde en økning i antall produsenter.

At ungdommen slår seg opp som bønder gjør ordfører Torbjørn Larsen tydelig stolt.

– Det betyr veldig mye, og viser at vi har en kontinuitet i landbruket. Mange steder ser vi at de sliter med rekruttering, men hos oss ser det ut som har lyktes med tilretteleggingen. Det kan se ut som at Kvæfjord kommune går imot strømmen når det gjelder landbrukssatsing i fylket, sier han.

Faksimile fra NRK 18.02.2016 – av Martin Mortensen og Nils Mehren