Astafjord Industrier AS

Oversiktsbilde over anlegget på Brattberg.

Det 3100kvm store næringsbygget på Brattberg reiser seg i disse dager. Går alt etter planen vil bygget stå klart på forsommeren, og de første produksjonsbedriftene vil ha oppstart utpå høsten.

Her vil det i løpet av de nærmeste årene være behov for opp mot 20 nye arbeidstakere, og rekrutteringen er allerede i gang. På eiersiden finner vi SIVA, ForteNarvik, Gratanglaks, Astafjord Slakteri, Linmo og Boligplan.

 

Styret i Astafjord Industrier i forkant av nybygget. Fra venstre, Svein Roaldsen, Geir Lundberg, Roger Bergersen og Monica Eide- Hermansen. Foto: SPIRE

Styret i Astafjord Industrier i forkant av nybygget. Fra venstre, Svein Roaldsen, Geir Lundberg, Roger Bergersen og Monica Eide- Hermansen. Foto: SPIRE

 

– Det er en unik entusiasme og gründervilje i dette lokalsamfunnet. Kompetansen innen havbruksnæringen er høy, og den syder av energi. Ved at lokale og regionale investorer går sammen, skaper vi en næringsklynge som kan dra nytte av hverandre på flere områder, og skape ytterligere vekst, sier Roger Bergersen, styreleder i Astafjord Industrier og daglig leder i ForteNarvik.

I Gratangen tenker man innovativt på flere områder, for eksempel med energisentral for gjenbruk av overskuddsenergi, og samdriftsfordeler som gir besparelser både for aktørene og miljøet. – Omstillingsprogrammet i kommunen, SPIRE, har vært en god støttespiller i arbeidet med å finne investorer og midler til satsingen, sier Bergersen.

Det  investeres i første omgang ca 80 millioner for utvikling i Gratangen.