Vil rekrutterer arbeidskraft med ny brosjyre

Rekrutteringsbrosjyre

Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE har, i samarbeid med lokale næringsaktører, fått utarbeidet en brosjyre spesielt rettet mot rekruttering av ny arbeidskraft. Rekrutteringsbrosjyren foreligger på digitalt og i papirutgave, og er tilgjengelig hos SPIRE.

Les vår brosjyre her:

Ny rekrutteringsbrosjyre