Det skapes arbeidsplasser i Gratangen

Linda Flaaten-Stokkan og Cato Haakseth fra Spire. Foto: Spire

Omstillingsprogrammet SPIRE i Gratangen skulle medvirke til at det ble etablert 25 nye arbeidsplasser i kommunen i perioden 2013-18. I fjor var det etablert 35 nye, og lista er nå hevet til 80 nye arbeidsplasser i samme periode.

Prosjektkoordinator i SPIRE, Cato Haakseth, er strålende fornøyd, og han har god tro på at man skal komme over disse 80 nye arbeidsplassene innen utgangen av prosjektperioden i 2018.

– Jeg må si jeg er både overrasket og glad for det resultatet som nå foreligger. Dette viser at målrettet arbeid og et næringsliv som hele tiden er på offensiven, gir gode resultater, poengterer Haakseth.

Linda Flaaten-Stokkan er næringskonsulent i Gratangen kommune i halv stilling, og hun har også halv stilling i omstillingsprosjektet SPIRE. Hun understreker at den største økningen i nye arbeidsplasser er innenfor havbruk og bygg og anlegg, i tillegg til noen arbeidsplasser innen reiseliv.

– I NHOs rangering av kommunenes næringsliv oppnår Gratangen et meget bra resultat, noe som viser at vi, sammen med vårt næringsliv, har lykkes i det arbeidet som er gjort. SPIRE bidrar dessuten i flere prosjekter som går på tvers av både fylkesgrensen og kommunegrenser, og dette dreier seg spesielt innen havbruk og reiseliv, sier Linda Flaaten-Stokkan.