Unik flyttemotivundersøkelse i Gratangen

omstillingsprogrammet Spire

Gratangen kommune vil undersøke hva som er årsakene til at folk flytter til og fra kommunen, for deretter å kunne sette inn målrettede tiltak.

 

Respons Analyse har fått i oppdrag fra Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE å gjennomføre en flyttemotivundersøkelse blant nåværende og tidligere innbyggere i kommunen. Vi ser at det de siste fem årene har flyttet ca. 300 personer både til og fra Gratangen. For å kryssjekke informasjonen vil vi også spørre et utvalg innbyggere som ikke har flyttet om hvordan de ser på framtiden, hvor sannsynlig er det at de blir boende, og evt. hva som er viktig for at de skal bli boende i Gratangen.

Med undersøkelsen ønsker vi å få vite mer om hva som er årsakene til at folk flytter til og fra Gratangen for deretter å kunne sette inn målrettede tiltak. Undersøkelsen vil bli gjennomført i løpet av april 2016, og vil skje ved at Respons Analyse ringer respondentene opp.

Dataene som blir samlet inn vil være et svært viktig redskap for fremtidig planlegging og tilrettelegging for SPIRE og Gratangen kommune.