Molo i sentrum: Åpner nye muligheter for Millionfisken

Stedsnavnet Sjøvegan oversettes til «veien mot havet», og den veien har aldri vært kortere etter at Millionfisken AS begynte med bygging av molo og småbåthavn i Sjøvegan sentrum.

Å få vendt Sjøvegan mot havet vil i følge Torkel Rørstrand, styreleder i Millionfisken AS, gjøre Salangen mer attraktiv for båtfolket. For Salangen vil dette gi økt aktivitet og gjøre området til en mer populær ferie- og fritidsdestinasjon. Mer aktivitet vil gi synergier til næringslivet og solide havneforhold i sentrum er viktig for Sjøvegan og Salangen sin utvikling.

Det gjenstår en del arbeid før moloen kan ferdigstilles. Det er planer om å skape et grønt aktivitetsområde i sentrum for å pynte opp og gjøre det mer attraktivt for folket. På selve moloen blir vi å sette opp belysning, benker, grillplasser, marina med mer. For å få realisert dette kreves det store investeringer. Dette jobber vi med, forklarer Rørstrand.

Finansieringen er mest i form av privat kapital. Salangen kommunestyre har tidligere bevilget kr. 940 000,- Dette er fondsmidler som er øremerket sentrumsutvikling. Utover kommunalt tilskudd har Salaks AS gått inn med en betydelig sum. Så det er stor interesse for å få dette til. Men finansiering er fortsatt den største terskelen vi har.Det er snakk om millionbeløp for å få ferdig visjonene vi har, sier Rørstrand.


Videoreportasje: Per Asbjørn Gundersen.

I forhold til Millionfisken representerer moloen trygge havneforhold. Dette vil tiltrekke flere båter, som igjen representerer store verdier. Vi har sett fra tidligere år at det har vært utfordringer i forhold til været. Nå kan det bli så dårlig vær som det vil uten at det utgjør en risiko for båtfolket. Dette gjør det mer attraktivt for folk å komme til Salangensier Rørstrand. En molo på Sjøvegan har lenge vært en drøm for mange og moloen ble testet første gang under årets Millionfiskarrangement. Båtfolket var kjempefornøyd og det var flere besøkende enn det har vært tidligere år. I tillegg skaper det oppmerksomhet på det vi driver med på Sjøvegan, avslutter Rørstrand fornøyd.