Slik kan Harstad ta en større rolle innen petroleum

Ole Magnad Drønen

Scale Protection utviklet en metode som er avgjørende for å redusere kostnader for oljeselskap verden over. Selskapet leverer tjenester og produkter for å måle når salter (scale) som bygger seg opp i oljebrønner oppstår, og bidrar dermed til at oljeindustrien kan unngå betydelige kostnader knyttet til redusert produksjon.

Fra akseleratorprogram til emisjon og friske penger

Scale Protection ble etablert av Ole Magnar Drønen i 2011, og med  bistand fra Kunnskapsparken og Innovasjon Norge ble veien fra hobby ved siden av konsulentjobb til næring og 2 arbeidsplasser kortere for selskapet.

– Akseleratorprogrammet i regi av Innovasjon Norge var en viktig faktor for at jeg kunne satse på bedriften på full tid slik at vi nå kan stå på egne ben, sier daglig leder Ole Magnar Drønen.

Scale Protection henvendte seg til lokale bedrifter som kunne være interessert i å investere i selskapet, og fikk friske penger inn i selskapet i en emisjon hvor både Kunnskapsparken og Harstad Skipsindustri valgte å delta.

– Lenge har mangelen på finansiering vært en begrensende faktor, men med nåværende eiere på laget har vi muligheten til å satse også internasjonalt, sier Drønen.

Kompetanse avgjørende

Ole Magnar Drønen har lang erfaring fra oljeindustrien og ser viktigheten av et nært samarbeid mellom høyere utdanning og næringslivet.

– Hvert år har vi en eller flere bachelorstudenter fra Narvik som skriver oppgave i selskapet, og vi merker en sterk interesse for samarbeid fra studentene. Det er kjempebra at det er en ingeniørutdanning i Narvik, for bedriftene som vil etablere seg her er tilgang på kompetent arbeidskraft viktig. Med tanke på at det vil være oljevirksomhet i nord i mange 10 år fremover burde Harstad  ha som ambisjon å etablere relevante utdanninger innenfor ingeniørfag og geologi, sier en engasjert Drønen.

Leverandørindustrien mangler

Det største potensiale for å få flere arbeidsplasser innen petroleum er at flere av de etablerte leverandørbedriftene etablerer seg i nord. De velger imidlertid lokasjon ut fra hva kundene ønsker. Nøkkelen ligger derfor hos oljeselskapene, hvor de ønsker å kjøpe sine tjenester og utstyr.

Med større leverandørindustri vil gevinsten være at man får et bredere miljø og at en større del av verdiskapningen blir i nord. I tillegg er det ofte at nye bedrifter innen petroleum etableres av personell som har sin erfaring fra etablerte leverandørbedrifter., sier Drønen.

Verdiskapningen skjer også før driftsfasen

Debatten rundt lokalisering innen petroleum handler som oftest bare om  driftsfasen, mens letefasen og utviklingsfasen ikke får samme oppmerksomhet. For eksempel er det i letefasen slik at selv om noen av oljeselskapene gjør selve kartleggingsdelen fra nord, så velger alle oljeselskapene å planlegge og styre den operative delen fra sør. Dermed er det ingen grunn for leverandørene til denne virksomheten å etablere seg i nord.

Viktige veivalg i regionen

Drønen fremhever hvor viktig det er for næringslivet å ha lett tilgang til Oslo, og mener regionen i enda større grad bør fokusere på å skaffe bedre infrastruktur som vei og tilgang på industriareal på strekningen Harstad-Evenes. Dette behovet er styrket ved at forsvaret ser ut til å få et sterkere fotavtrykk i Evenes.

Faktaboks
Scale Protection ble etablert i Harstad i 2011 og har 2 ansatte. Bedriften leverer ulike løsninger for identifisering og behandling av oljebrønner. Metoden er unik på verdensbasis og gjør at Scale Protection kan henvende seg til alle selskaper som produserer olje.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *