Oppføringer av cato

Laksen fra Gratangen til Tromsø

Foto: Alvin Jensvold Gratanglaks har fått det kanskje mest prestisjetunge utstillingsviduet som er å oppdrive for et havbruksselskap i nord. Tar laksen fra Gratangen til Tromsø i et todelt konsept Gratanglaks fikk i sommer tildelt visningskonsesjon, og konseptet med denne visningskonsesjon er todelt. Det er en fullverdig visningskonsesjon i Gratangen tilrettelagt for fysiske besøk både […]

Utviklingsarbeid i Gratangen etter at omstillingsperioden er avsluttet

Proneo AS presenterer resultatet for forstudien. Foto: SPIRE   Omstillingsprogrammet i Gratangen kommune løper i perioden 2013-2018. I denne perioden foregår det et omstillingsarbeid med spesielt fokus på næringsutvikling, med større finansielle og menneskelige ressurser enn hva kommunen hadde i forkant avomstillingsperioden. Gratangen kommune ønsker nå å kartlegge hvilke muligheter som finnes i etterkant av […]

Det bygges innen havbruksnæringen i Gratangen

  Nytt settefiskanlegg i Gratangen klart våren 2017   Smolt- og settefisk selskapet Astafjord Smolt har over doblet sin omsetning og driftsresultat på et år, og leverer rekordomsetning på 25,6 millioner i 2015. Gratangen selskapet kan i 2015 vise til en økt omsetning på 14,5 millioner og har dermed oppnådd rekordhøy omsetning på totalt 25,6 […]

anderer'>Blå sektor i Gratangen ekspanderer

Havbruksnæringen i Gratangen går godt og viser solide resultater,  noe som synliggjøres veldig godt i resultatene til Astafjord Slakteri AS på Brattberg Industriområde i Gratangen. Resultatet for 2015 viser en en god økning  i forhold til 2014 og endte på kr 9,7 millioner kroner. Daglig leder Knut Erik rekstad peker på faktorer som god laksepris […]

Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum

Foto:Fotogjeteren Antall årsverk: 21,5 Gratangen kommune Kulturminneforvaltning, museum Bedriften er etablert i Gratangen kommune gjennom et stortingsvedtak der man fordelte landets tre fartøyvernsenter geografisk. Vårt fartøyvernsenter ble plassert her med begrunnelse i det allerede etablerte båtmuseet i Gratangen. Bedriftens viktigste mandat er å være garantist for håndverk knyttet til landets flytende kulturminner, og dette gjøres […]

Ny leder i Gratangen Næringsforum

Ny leder i Gratangen Næringsforum. Foto: Harold Jenssen     Anja Solvang (41), Foldvik i Gratangen, er tilsatt som ny leder i Gratangen Næringsforum. Solvang er utdannet adjunkt med spesialpedagogikk som sitt hovedfelt. Hun har jobbet i flere år på ulike steder rundt om i landet. I Gratangen jobbet hun som lærer i sju-åtte år, […]

Kreative næringer på Eliborg i Gratangen

SPIRE har intervjuet Kyrre Kalseth, en av gründerne bak firmaet «Erlikpluss» i Gratangen. Hvorfor holder du til i Gratangen kommune? Det er en rekke grunner til at vi har valgt å etablere basen for vår virksomhet i Gratangen. Hovedsakelig handler det om lokal kjennskap og nettverk av kunder og relevante kontakter. I tillegg ligger Gratangen […]