Gatangen kommune

Gratangen kommune ser på Byregionprogram som en anledning til å sette fokus på våre næringsaktører som allerede samarbeider over kommune- og fylkesgrenser. Vi befinner oss i et stort interkommunalt arbeidsmarked, og ved å løfte blikket mot en større region får vi tilgang til ny kompetanse om trender og markedsutvikling. Byregionprogrammet er en anledning til å fremme våre innspill sammen med våre naboer, og sammen utvikle regionens satsningsområder og tiltak.

Vi har fokus på

Vekstfremmere

Næring/tema

Søk

Hak av for ett eller flere valg i oversikten til venstre for å sortere artiklene etter tema som du ønsker å lese om.
brattberg-2