Harstad Kommune

Det er store forventninger til Byregionprogrammets arbeid med en regional næringsstrategi. For første gang skal kommunene i Sør-Troms nært og aktivt samarbeide for vekst og verdiskaping for regionen.  I en landsdel i vekst, innen en region hvor vekstdrivende næringer som petroleum og sjømat er sterkt representert, er det grunn til å ha høye ambisjoner og forhåpninger. Med et redusert fokus på kommunegrenser og et økt blikk for næringenes, regionale, nasjonale og internasjonale perspektiv får kommunene sammen anledning til å legge strategier for hvordan vi best tilrettelegger for næringsutvikling.

Vi har fokus på

Vekstfremmere

Næring/tema

Søk

Hak av for ett eller flere valg i oversikten til venstre for å sortere artiklene etter tema som du ønsker å lese om.