Ibestad kommune

Ibestad kommune ser på Byregionprogrammet som en anledning til å vise frem våre næringsaktører som allerede samarbeider på tvers av kommunegrensene og på den måten vise andre hvilke muligheter som finnes. Vår visjon om at alt er mulig, håper vi kan være en god tilbakemelding til de som kommer til oss. Vi håper Byregionprosjektet avdekker nye og spennende muligheter, på tvers av kommunegrenser. At vi gjennom dette prosjektet iverksetter tiltak til det beste for næringslivet, den enkelte kommunen og regionen.

Vi har fokus på

Vekstfremmere

Næring/tema

Søk

Hak av for ett eller flere valg i oversikten til venstre for å sortere artiklene etter tema som du ønsker å lese om.