Om prosjektet

For første gang skal alle kommunene i Sør-Troms lage en felles strategi for nærings- og stedsutvikling. Kommunenes fortrinn skal frem i lyset. Gode krefter i regionen skal samarbeide og stake ut kursen for vekst og utvikling de neste årene. Regionrådet har prosjektledelsen. Vi har vedtatt å ha et tett samarbeid med Narvikregionen hele prosessen, som varer ut 2017. Vi samarbeider også med Midt-Troms og Tromsøregionen. Prosjektet er en del av et stort, nasjonalt program – Byregionprogrammet – som er initiert og eid av Kommunal og moderniseringsdepartementet. 37 regioner i Norge deltar. Følg med oss!

logoer